Hur uppnår man finansiell frihet?

Traditionellt sett har dom flesta FIRE (Financial Independence Retire Early) anhängare förespråkat att man endast bör spara och investera sina hårt förvärvade pengar i säkra utdelningsaktier och indexfonder. Detta är definitivt en relativt säker (men tidskrävande) metod att uppnå finansiell frihet genom. Historiskt har förespråkare av FIRE metoden även ansett att man ska följa 4 % regeln vilket innebär att du behöver spara tillräckligt med pengar för att kunna leva på 4 % avkastning från ditt kapital för att det ska räcka för evigt. Typiskt sett är ditt "FIRE belopp" framräknat genom att du multiplicerar dina årliga levnadskostnader med 25. Vi anser att 4 % regeln är en bra måttstock för att kunna leva på avkastningen av sina besparingar under en obegränsad tidsperiod. Ifall du börjar med 0 kronor i sparkapital , och även om du har en hög spar ratio dvs hur mycket du sparar i förhållande till din inkomst, kan det ta dig 15-20 år att uppnå finansiell frihet genom att endast investera i utdelningsaktier och indexfonder.  Vad gör du då om du inte vill vänta 20 år för att bli finansiellt fri? Vad skulle du säga om det fanns ett möjligen snabbare (men även mer riskabelt) sätt att uppnå ditt "FIRE belopp"? Källa.

ESGFIRE erbjuder en alternativ väg för att uppnå finansiell frihet (FIRE) snabbare än genom att använda traditionell utdelningsstrategi. Läs mer om vår strategi under Om Oss

.

Vi är inte finansiella rådgivare och investeringar i aktier är alltid förenligt med vissa risker. Det är möjligt att förlora hela ditt satsade kapital

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev