Historisk avkastning
Genom att ESGFIRE enbart investerar i miljövänliga bolag har vi slagit index flera år i rad. Vår aktieportfölj har avkastat över 1100 % sen 2018 genom att använda vår egna beprövade metod att identifiera miljöbolag med hög potential. Under samma tidsperiod (2018-2021) har OMXSPI avkastat ~78 % och NASDAQ ~109 %. Under 2021 gav vår aktieportfölj 91 % avkastning jämfört med  ~31 % för OMXSPI och  ~22 % för NASDAQ .  

ESG macro trend
ESGFIRE grundades sent under 2017 när vårt team identifierade att hållbara ESG investeringsprinciper skulle bli en global makro trend. Vi slog samman koncepten av ESG (Environmental, Social, Governance) med FIRE ( (Financial Independence, Retire Early) för att följa dessa snabbt växande sektorer. Under 2018 lanserades ESGFIRE portföljen officiellt och har sen dess haft en avkastning på över 1100 %. Den globala makro trenden med ESG väntas fortgå under många årtionden framöver.

Varför valde vi att fokusera på ESG investeringar?
Ifall världens regeringar tillsammans ska klara att uppnå målet om att hålla den globala uppvärmningen begränsad till 1,5 grader celsius för att kunna stoppa dom katastrofala klimatkriser som annars sker kommer det krävas enorma investeringar i grön energi samt teknik för att begränsa mänsklighetens koldioxidutsläpp. Det kommer också krävas en omställning till en cirkulär ekonomi baserad på återvinning istället för den ohållbara situation som råder idag. Genom att vi anslutit oss till den globala växande ESG trenden har vi positionerat oss för att kunna utnyttja sektor rotationen som pågår globalt till bolag med hög ESG rating. Som ett resultat av detta undviker vi även bolag med dålig ESG rating där institutioner i allt högre grad försöker ta sig ur sina investeringar. 2021 var ett rekordår för ESG investeringar då $120 miljarder USD flyttades till hållbara investeringar, vilket motsvarar  mer än en fördubbling mot 2020 på $51 miljarder USD. Denna snabba tillväxt i ESG investeringar väntas fortsätta växa med enorm hastighet och totala ESG tillgångar väntas uppgå till $50 biljoner USD år 2025. Det globala samfundet och regeringar världen över har insett vad som behöver göras och håller på att anpassa sig därefter. Europeiska Unionen har som målsättning att vara koldioxidneutral år 2050 och även om USA inte har gjort samma åtagande kommer dom med största sannolikhet att behöva anpassa sig i motsvarande riktning under dom kommande åren. Det globala samfundet och regeringar världen över har insett vad som behöver göras och håller på att anpassa sig därefter. Europeiska Unionen har som målsättning att vara koldioxidneutral år 2050 och även om USA inte har gjort samma åtagande kommer dom med största sannolikhet att behöva anpassa sig i motsvarande riktning under dom kommande åren. Detta är tydligt inte minst eftersom 72 % av alla vuxna amerikaner uttrycker ett intresse att investera i ESG vänliga bolag. Efterfrågan på hållbara ESG investeringar ser ut att öka enormt mycket oavsett vilka kortsiktiga trender eller händelser som inträffar.

Vi är inte finansiella rådgivare och investeringar i aktier är alltid förenligt med vissa risker. Det är möjligt att förlora hela ditt satsade kapital

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev