ESGFIRE is an investment company and research firm which provides a free stock coverage service run by financially free individuals that combines the passion for financial freedom (FIRE – Financial Independence Retire Early ) through the investment vehicle of ESG stocks meaning clean tech and environmentally friendly companies. We started our portfolio in 2018 and have since had total returns of over 1100 %. Our passion is to educate investors on how to invest more sustainably and with an ESG focus and to show how it’s possible to reach financial independence faster than by using a dividend strategy.

ESGFIRE informerar löpande våra läsare och prenumeranter om hur det går för våra portföljbolag. Vi bevakar även nyintroduktioner för ESG/cleantech bolag och skriver också om klimatrelaterade nyheter. Vi skriver även om hur man uppnår finansiell frihet (FIRE) genom ESG investeringar samt ger generella marknads uppdateringar om vår syn på börsklimatet. ALla våra inlägg och nyheter förmedlas genom vårt kostnadsfria nyhetsbrev. Glöm inte prenumerera idag om du inte redan gör det eftersom våra prenumeranter alltid får information först. Vi är även aktiva på Twitter, Instagram, Tiktok. Vi finns även på Discord där vi har vår egna diskusionskanal där du kan ställa frågor till oss direkt om allt som rör ESG och miljöbolag.

ESGFIRE investerar personligen i alla portföljbolag som vi skriver om och alla bolag som tas in i portföljen måste genomgå samma noggranna och rigorösa urvalsprocess. Detta betyder att när vår portfölj går bra , så går det även bra för våra läsare som följer våra investeringar.

För att vi ska kunna tillhandahålla allt vårt material och vår service gratis till våra prenumeranter utan någon som helst irriterande reklam eller utan några abonnemangsavgifter har vi valt en modell där vissa av våra portföljbolag betalar oss för att bevaka deras verksamhet. Dessa betalande bolag genomgår precis samma noggranna urvalsprocess som vi normalt har med alla andra portföljbolag. Vi väljer enbart att ta in betalande bolag som vi själva tror på och som vi själva vill äga aktier i just eftersom vi själva investerar i alla portföljbolag. Detta är i sig en garanti till dig som läsare att vi är väldigt granskande och selektiva i vilka betalande portföljbolag som tillåts tas in i ESGFIRE portföljen.

Vi värderar vårt oberoende över allt annat och låter aldrig faktumet att vissa portföljbolag är betalande kunde komma i vägen för oss att ge vår ärliga åsikt om portföljbolagens utveckling. Våra läsare kan lita på att vi alltid ger vår åsikt om våra portföljbolag även om åsikten skulle vara negativ och/eller kritisk.

In collaborations with

ESG bygger på följande

We have a unique way of picking our portfolio companies and they need to meet almost all of our criteria described below in order to qualify for the ESGFIRE portfolio selection:

- Miljövänlig affärsidé.

- Unik produkt och eller tjänst med starkt immaterialskydd och/eller patent.

- Antingen ha pågående intäkter eller befinna sig vid en brytpunkt där intäkter kan antas börja komma in till bolaget inom en snar framtid.

- Bra ledning med gott track record.

- Hållbara produktionsmetoder.

- Investerarvänlig ledning som håller sina aktieägare informerade.

- Återkommande intäkter och inte enbart intäkter av engångskaraktär.

- Synlig och tydlig bild mot att bli ett lönsamt bolag.

We want to highlight and point out that we are not financial advisors. Investing in stocks is always associated with certain risks and it is possible to lose your entire investment. Our posts are made for Educational purposes only and are not to be interpreted as tips , financial advice or recommendations of any kind to either buy or sell any stocks.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev