Företag Absolicon
Ticker: $ABSL
Börslista: Spotlight Stockmarket
Börsvärde: 335 MSEK vid publicering
Aktiekurs: 100 SEK vid publicering
Bransch: Solvärme
Marknadstorlek: Uppskattningsvis $223 Miljarder dollar år 2026
Jämförelsebolag: Heliogen Börsvärde 4900 MSEK.

 

NOTE: An English version of this interview will be published shortly.

ESGFIRE har intervjuat Absolicons VD Joakim Byström efter deras Q2 rapport.
Vi anser att Absolicon är mycket undervärderat jämfört med sin jämförelsepeer Heliogen som är börsnoterade på Nasdaq I USA. Vi tror även att Absolicon står väldigt nära sitt kommersiella genombrott . Vi anser att det finns en stor sannolikhet att Absolicon inom kort kommer kunna presentera flera beställningar på produktionslinjer värda 50 MSEK styck och som därtill kan bistå Europa i den pågående gröna energiomställningen.

EGSFIRE:
Det finns få börsnoterade jämförbara bolag inom solvärme men en av dessa är Heliogen som är noterade på Nasdaq i USA. Heliogen har en okänd sales pipeline och inga ramavtal såvitt vi vet men är ändå värderade till 4900 MSEK vilket är cirka 13 gånger högre än Absolicon. Värt att nämna är att Absolicon själva har ramavtal till ett värde av 900 MSEK. Vad tror du som VD för Absolicon att denna stora skillnad i värdering grundar sig på?

Joakim Byström:
Jag tror hela upplägget med vilka ägare de fått in och hur de noterade sig på gör skillnaden i värdering. På flera områden har vi ett försprång.

ESGFIRE:
Europa står inför sin värsta energikris någonsin samtidigt som Absolicon står inför sitt kommersiella genombrott.  Bolaget kan inom kort få order på produktionslinjer i hela 4 länder ( Kanada, Egypten, Italien och Mexiko) där varje beställning är värd minst 50 MSEK och därtill återkommande intäkter i miljonklassen på komponenter .

Samtidigt har Absolicon under en längre tid kommunicerat  att ni väntar er flera beställningar på produktionslinjer, vad är det specifikt som gör att konkreta orders drar ut på tiden?


Joakim Byström:
Varje marknad jobbar med sina viktigaste punkter . Vissa behöver ytterligare kunder där vi hjälper till t.ex. med förstudier, andra har saker utanför Absolicons kontroll som styr – till exempel beviljandet av låneansökningar och stödansökningar.

 

ESGFIRE:
Hur drar Absolicon nytta av den pågående europeiska energikrisen? Vilka konkreta åtgärder har tagits för att hjälpa Europa från minskat importberoende av rysk fossil energi? 

Joakim Byström:
Vi har intensifierat marknadsföringen vilket snabbt resulterat i ett antal förstudier med storföretag. För städerna har vi startat ett fjärrvärmeprojekt.

 

ESGFIRE:
Kanada som ramavtalspartner, bör ligga närmst i tiden då dom redan lagt en förskottsbetalning, vad återstår specifikt i denna processen om du kan berätta något ingående?

Joakim Byström:
Kan tyvärr inte gå in på hur det ligger till med specifika partners, men Kanada är en av de som vi nämner som närmast order.

ESGFIRE:
Hur går det med piloten kring avsaltning till SWCC i Saudiarabien och hur långt bort ligger en färdig installation?

Hur stor potential bedömer ni därmed att avsaltningsanläggningar kan ha för Absolicon?

Joakim Byström:
Avsaltning är en enorm marknad, men vi upplever att livsmedelssektorn är mer desperat efter förnyelsebar energi nu. Vi prioriterar södra Europas industrier framför SWCC, men har en fortsatt dialog både kring den nuvarande piloten som nästan är helt klar och framtida installationer.

ESGFIRE:
Hur många ramavtal är beroende av värmeavtal för att bli skarpa avtal ?

Joakim Byström:
Ingen partner är specifikt beroende av värmeköpsavtal just nu. Men vi ser det som en nyckel till stora installationer.

ESGFIRE:
När började ni tillämpa successiv vinstavräkning och varför ?

Joakim Byström:
För många år sedan, det är så man gör när man har stora projekt.

ESGFIRE:
Varför tog det 12 månader att skriva värmeavtal med Carlsberg ?

Joakim Byström:
Det är långa tider internt hos de multinationella bolagens stora organisationer i många nivåer, både införsäljningen som tar tid och den tid som det tar från att vi har ett handslag till att vi har ett färdigt avtal. En specifik problemställning är att godkännande av pressmeddelanden tar månader, och vi får ofta använda omskrivningar istället för bolagsnamnet.

ESGFIRE:
Tack för att du tog dig tid att delta i vår intervju Joakim!

Joakim Byström:
Tack det var ett nöje!

Legal Disclaimer

Vi äger personligen aktier i detta bolag.
Att investera i aktier medför vissa risker och det är möjligt att förlora hela din investering.
Våra inlägg görs endast i utbildningssyfte och ska inte tolkas som köpråd, finansiella råd eller rekommendationer att köpa eller sälja någon aktie.