Företag: Absolicon Solar Collector
Aktiesymbol: $ABSL
Lista: Spotlight Sweden
Börsvärde: 420 miljoner kronor vid publicering
Aktiepris: 90,80 kronor vid publicering
Bransch: Solfångare med värmesystem som kan ersätta fossila bränslen.
Marknadspotential: 2200 miljarder kronor vid 2026
Jämförbar konkurrent: Heliogen $HLGN

ESG kommentar:

Absolicons produkter har global potential att påskynda utfasningen av fossila bränslen, eller som bolaget själva säger ” Schack matt för fossila bränslen”. Enbart för den Europeiska marknaden finns enorm potential.  EU har satt ett mål att göra sig kvitt fossila bränslen till 2050 men detta mål har nu gjorts ännu mer ambitiöst. Det som gör Absolicon extra intressant just nu är den nya information som tillkommit om att man siktar på att även kunna producera vätgas med hjälp av sina solfångare, mer info HÄR!

Genom dom två beställningar på totalt 85 miljoner kronor som bolaget fick vid utgången av 2022 anser vi att Absolicon har bevisat att deras affärsmodell håller. Bolaget har som bekant 3 intäktsströmmar. 

1. Försäljning av Produktionslinjer till ramavtalspartners globalt
2. Försäljning av patenterade komponenter till produktionslinjer.
3. Licens för varje såld solfångare.

Absolicon har cirka 8 ramavtalspartners där en försäljning närmar sig enligt bolaget .
Utöver detta tillkommer ytterligare cirka 10 ramavtalspartners till där långsiktigt arbete pågår med marknadsbearbetning. Det är även sannolikt att dessa ramavtalspartners som köpt eller i närtid köper produktionslinjer kommer behöva fler likt det bolaget kommenterat om sin Kanadensiska partner.

Ett okänt faktum är att hälften av världens energikonsumtion består av värme.

Det är exakt detta värme/energi behov som Absolicon kan ersätta det vill säga användningen av skadliga fossila bränslen. Fjärrvärmeverk eldar även mycket biobränslen och hushållsavfall som också ger upphov till stora koldioxidutsläpp här och nu som kan minska med Absolicons emissionsfria teknik. Absolicons koncentrerade solfångare kan generera värme upp till 160 grader celcius som sedan kan matas ut i ett fjärrvärmenät för att värma upp bostäder och industrier eller användas direkt i ett flertal olika industriella processer. Produkten är också kapabel att skapa solkyla för till exempel luftkonditionering till byggnader samt för att driva avsaltningsanläggningar som är en annan potentiell intäktskälla. Solfångare är ett viktigt komplement till solceller eftersom många solceller kommer från Kina och med nuvarande geopolitiska instabilitet globalt är det åtminstone för Europa och USA eftersträvansvärt att göra sig mindre beroende av kinesiska produkter inom solceller. Kostnadsmålet per kilowatt timme med solvärme enligt Absolicon är 30-50 öre vilket är klart konkurrenskraftigt mot såväl fossila som andra förnybara energikällor.

Bolaget bedömer att nuvarande emission kommer leda till positivt kassaflöde och bedöms alltså vara den sista emissionen som krävs i närtid för att nå breakeven.

 

I samband med den pågående företrädesemissionen deltar Absolicon på flera event enligt nedan:

13 Mars– Stockholm, Aktieägarträff med Absolicon
Absolicon bjuder in aktieägare och nyfikna till presentation, mat & mingel på Lokus Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm. Länk till anmälan HÄR.

14 Mars – Stockholm, Stora Aktiedagen
Absolicon deltar på Aktiedagen I Stockholm den 14 Mars  som sänds online och där det finns möjlighet att närvara fysiskt på Hotell Birger Jarl i Stockholm, länk till anmälan HÄR.

14 mars – Stockholm, Naventus, RENEWABLES SUMMIT
Presentationer från ledande företag inom sektorn förnybar energi om deras bidrag till en mindre koldioxidintensiv och mer hållbar framtid. Grand Hotel Stockholm, länk till anmälan HÄR.

Legal Disclaimer

Vi avser att delta i företrädesemissionen för Absolicon och vi äger sedan tidigare aktier personligen I detta bolag.

Att investera i aktier är förenat med risker och det är möjligt att förlora hela ditt investerade kapital. Våra inlägg görs enbart i informations och utbildningssyfte och ska inte tolkas som rådgivning, finansiell rådgivning eller rekommendationer att köpa eller sälja några aktier.

Detta är ett betalt samarbete ihop med Absolicon.