Företag: Absolicon Solar Collector
Aktiesymbol: $ABSL
Lista: Spotlight Sweden
Börsvärde: 425 miljoner kronor vid publicering
Aktiepris: 127,5 kronor vid publicering
Bransch: Solfångare med värmesystem som kan ersätta fossila bränslen.
Marknadspotential: 2200 miljarder kronor vid 2026

Absolicons produkter har potentialen att påskynda den globala ambitionen att fasa ut användandet utav fossila bränslen. För Europeiska Unionen är denna ambitionen högsta prioritet efter Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari. Redan innan invasionen hade EU satt ett mål att göra sig kvitt fossila bränslen till 2050 men detta mål har nu gjorts ännu mer ambitiöst och redan innan årets slut ska två tredjedelar av all rysk gas vara ersatt med energikällor av annat ursprung.

Ett okänt faktum är att hälften av världens energikonsumtion består av värme. Det är exakt detta värme/energi behov som Absolicon kan ersätta det vill säga användningen av skadliga fossila bränslen. Fjärrvärmeverk eldar även mycket biobränslen och hushållsavfall som också ger upphov till stora koldioxidutsläpp här och nu som kan minska med Absolicons emissionsfria teknik. Absolicons koncentrerade solfångare kan generera värme upp till 160 grader celcius som sedan kan matas ut i ett fjärrvärmenät för att värma upp bostäder och industrier eller användas direkt i ett flertal olika industriella processer. Produkten är också kapabel att skapa solkyla fför till exempel luftkonditionering till byggnader samt för att driva avsaltningsanläggningar som är en annan potentiell intäktskälla. Solfångare är ett viktigt komplement till solceller eftersom många solceller kommer från Kina och med nuvarande geopolitiska instabilitet globalt är det åtminstone för Europa och USA eftersträvansvärt att göra sig mindre beroende av kinesiska produkter inom solceller. Absolicon arrangerar ett fysiskt investerarevent I Stockholm den 13 april som hålls vid Lokus fest och Konferens, Norrlandsgatan 11 där såväl mat som dryck kommer tillhandahållas. Har man möjlighet att delta bör man definitivt göra det. Länk till anmälan följer här:
https://connect.absolicon.com/sv/absolicondagen-registrering-13-april

Absolicon genomför just nu en nymission på 100 miljoner kronor. Vi kommer delta I denna då vi tror att bolaget står inför en storskalig kommersiell fas redan under 2022 med stora intäkter runt hörnet. Värt och nämna är att Absolicon redan idag är en av våra största aktiepositioner i ESGFIRE portföljen. Vi är stolta över att ha Absolicon som portföljbolag då dom erbjuder en lösning som gör att såväl företag som hela länder kan fasa ut fossila bränslen uppvärmning av bostäder och i industriella processer. Bolaget har idag 18 ramavtal med ett potentiellt försäljningsvärde på 900 miljoner kronor (avser enbart engångsintäkter). En mer detaljerad kalkyl över affärsmodellen och intäktskällor finner du längre ner i denna artikel. Det mest intressanta är att bolaget officiellt räknar med att konvertera två till fyra ramavtal till faktiska beställningar innan andra kvartalets slut 2022. Detta skulle innebära intäkter på 100-200 miljoner kronor innan slutet av juni 2022. Även om det målet inte infrias innan slutet på 2022 skulle det vara en otroligt stark trigger för bolaget och aktien.

Absolicon konstruerar just nu fem större pilotinstallationer för internationella klienter som ska installeras under 2022. Det är inte vilka bolag som helst. Listan inkluderar Peroni, AB Inbev (världens största bryggerikoncern), Carlsberg, Tata ( indiskt konglomerat som omsätter över 100 miljarder dollar årligen) samt ADM. Absolicon har även mottagit en delbetalning för en produktonslinje värd 50 miljoner kronor från sin kanadensiska samarbetspartner Phoenix Solar Thermal Inc.

En stor anledning varför vi är starka förespråkare av Absolicon är deras extremt smarta och kostnadseffektiva affärsmodell. Affärmodellen är tänkt att skapa såväl stora engångsintäkter vid försäljning av produktionslinjer som återkommande årliga intäkter från licensavtal och komponentförsäljning av patenterade produkter som behövs vid tillverkningen av solfångare. Absolicon erbjuder numer också värmeavtal vilket innebär att industrier inte längre behöver köpa anläggningar utan enbart köper värmen som levereras från solvärmeanläggningar. Absolicon har nu en finansiell struktur på plats som går in och hanterar denna delen.

Den totala försäljningspipelinen för Absolicon ligger idag på 900 miljoner kronor och detta avser alltså enbart potentiella engångsintäkter vid försäljning av produktionslinjer. Denna summa utgår från att alla nuvarande ramavtal omvandlas till faktiska avtal. Det finns också en stor potential för återkommande årliga intäkter i form av licensintäkter på 68 miljoner kronor samt återkommande intäkter från patenterad komponentförsäljning på 710 miljoner kronor. Dessa patenterade komponenter behövs vid tillverkning av solfångare i produktionslinjerna och kan enbart köpas från Absolicon. Alla dessa summor utgår ifrån att samtliga nuvarande ramavtal konverteras till faktiska avtal. Absolicon själv har gått ut med information att dom räknar med att mellan två till fyra ramavtal kommer omvandlas till faktiska avtal innan utgången av kvartal 2 vilket innebär innan slutet av juni månad 2022.

Ifall man önskar läsa mer om Absolicon som aktiecase finns vår egna analys tillgänglig samt en analys från Aktiespararnas analysguiden nedan såväl som länk till prospekt:

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-absolicon-stor-potential-under-2022

 

Legal Disclaimer

Vi avser att delta i företrädesemissionen för Absolicon och vi äger sedan tidigare aktier personligen I detta bolag.

Att investera i aktier är förenat med risker och det är möjligt att förlora hela ditt investerade kapital. Våra inlägg görs enbart i informations och utbildningssyfte och ska inte tolkas som rådgivning, finansiell rådgivning eller rekommendationer att köpa eller sälja några aktier.

Detta är ett betalt samarbete ihop med Absolicon.