Carlsbergs Absolicon solar thermal field is now comissioned !

Company: Absolicon Ticker: $ABSL LIST: Spotlight Sweden MCAP: 318,3 MSEK =30 MUSD at time of publication Share price: 85 SEK = 8,31  USD at time of publication Industry: solar thermal heating/ district heating Market size: $223 billion$ by 2026 Peer: Heliogen Market cap 48,9 MUSD ESGFIRE comment: ESGFIRE is very pleased to see that Absolicon

By |2023-08-09T14:37:58+01:00April 5th, 2023|Categories: Absolicon, All Posts, Reports / News / Interviews|Comments Off on Carlsbergs Absolicon solar thermal field is now comissioned !

Läs varför vi deltar i Absolicons nyemission + Investerarevent 14 Mars

Företag: Absolicon Solar Collector Aktiesymbol: $ABSL Lista: Spotlight Sweden Börsvärde: 420 miljoner kronor vid publicering Aktiepris: 90,80 kronor vid publicering Bransch: Solfångare med värmesystem som kan ersätta fossila bränslen. Marknadspotential: 2200 miljarder kronor vid 2026 Jämförbar konkurrent: Heliogen $HLGN ESG kommentar: Absolicons produkter har global potential att påskynda utfasningen av fossila bränslen, eller som bolaget

By |2023-08-09T14:38:02+01:00March 13th, 2023|Categories: Absolicon, All Posts, Reports / News / Interviews|Comments Off on Läs varför vi deltar i Absolicons nyemission + Investerarevent 14 Mars

Planet Soar in France pays Absolicon SEK 1 million as down payment for production line worth 6 MUSD

Company: Absolicon Ticker: $ABSL LIST: Spotlight Sweden MCAP: 321 MSEK =29 MUSD at time of publication Share price: 98,2 SEK = 8,78  USD at time of publication Industry: solar thermal heating/ district heating Market size: $223 billion$ by 2026 Peer: Heliogen Market cap 456 MUSD ESGFIRE comment: ESGFIRE is very pleased to see that Absolicon

By |2023-08-09T14:38:35+01:00September 30th, 2022|Categories: Absolicon, All Posts, Reports / News / Interviews|Comments Off on Planet Soar in France pays Absolicon SEK 1 million as down payment for production line worth 6 MUSD

Interview with Absolicon CEO following their Q2 report – commercial breakthrough imminent

Company: Absolicon Ticker: $ABSL LIST: Spotlight Sweden MCAP: 312 MSEK =29 MUSD at time of publication Share price: 100 SEK = 8,91  USD at time of publication Industry: solar thermal heating/ district heating Market size: $223 billion$ by 2026 Peer: Heliogen Market cap 456 MUSD ESGFIRE has interviewed Absolicons CEO Joakim Byström after their Q2 report. We

By |2023-08-09T14:38:43+01:00September 2nd, 2022|Categories: Absolicon, All Posts, Reports / News / Interviews|Comments Off on Interview with Absolicon CEO following their Q2 report – commercial breakthrough imminent

Intervju med Absolicons VD Joakim Byström inför stundande marknadsgenombrott

Företag Absolicon Ticker: $ABSL Börslista: Spotlight Stockmarket Börsvärde: 335 MSEK vid publicering Aktiekurs: 100 SEK vid publicering Bransch: Solvärme Marknadstorlek: Uppskattningsvis $223 Miljarder dollar år 2026 Jämförelsebolag: Heliogen Börsvärde 4900 MSEK.   NOTE: An English version of this interview will be published shortly. ESGFIRE har intervjuat Absolicons VD Joakim Byström efter deras Q2 rapport. Vi

By |2023-08-09T14:38:44+01:00September 1st, 2022|Categories: Absolicon, All Posts, Reports / News / Interviews|Comments Off on Intervju med Absolicons VD Joakim Byström inför stundande marknadsgenombrott

Absolicon Q1 report comes in according to expectations + ESGFIRE comments

Company: Absolicon Ticker: $ABSL LIST: Spotlight Sweden MCAP: $36 MUSD (358 MSEK) at time of publication Share price: 106,5 SEK = 10,6 USD at time of publication Industry: solar thermal heating/ district heating Market size: $223 billion$ by 2026 ESGFIRE comment: Absolicons report came in as expected and we remain very bullish on the company.

By |2023-08-09T14:40:03+01:00May 19th, 2022|Categories: Absolicon, All Posts, Reports / News / Interviews|Comments Off on Absolicon Q1 report comes in according to expectations + ESGFIRE comments

Absolicon Q1 report comes in according to expectations + ESGFIRE comments

Company: Absolicon Ticker: $ABSL LIST: Spotlight Sweden MCAP: $36 MUSD (358 MSEK) at time of publication Share price: 106,5 SEK = 10,6 USD at time of publication Industry: solar thermal heating/ district heating Market size: $223 billion$ by 2026 ESGFIRE comment: Absolicons report came in as expected and we remain very bullish on the company.

By |2023-08-09T14:40:01+01:00May 19th, 2022|Categories: Absolicon, All Posts, Reports / News / Interviews|Comments Off on Absolicon Q1 report comes in according to expectations + ESGFIRE comments

Läs varför vi deltar i Absolicons nyemission + Investerarevent i Stockholm 13 april!

Företag: Absolicon Solar Collector Aktiesymbol: $ABSL Lista: Spotlight Sweden Börsvärde: 425 miljoner kronor vid publicering Aktiepris: 127,5 kronor vid publicering Bransch: Solfångare med värmesystem som kan ersätta fossila bränslen. Marknadspotential: 2200 miljarder kronor vid 2026 Absolicons produkter har potentialen att påskynda den globala ambitionen att fasa ut användandet utav fossila bränslen. För Europeiska Unionen är

By |2023-08-09T14:40:11+01:00April 10th, 2022|Categories: Absolicon, All Posts, Reports / News / Interviews|Comments Off on Läs varför vi deltar i Absolicons nyemission + Investerarevent i Stockholm 13 april!

Absolicon receives part payment for production line worth 4-5 MUSD in Canada – sales pipeline close to 100 MUSD

Company: Absolicon Solar Collector Ticker: $ABSL List: Spotlight Sweden Market cap: 340 MSEK = $36 MUSD at time of publication Share price: 139 SEK = 14,79 USD at time of publication Industry: solar thermal heating/ district heating Market size: $223 billion$ by 2026 ESGFIRE comment: Our top picks in the solar thermal heat industry Absolicon

By |2023-08-09T14:40:18+01:00March 17th, 2022|Categories: Absolicon, All Posts, Reports / News / Interviews|Comments Off on Absolicon receives part payment for production line worth 4-5 MUSD in Canada – sales pipeline close to 100 MUSD

Absolicon signs new framework agreement. Sales pipeline now close to $100 MUSD (850 MSEK)

Company: Absolicon Ticker: $ABSL LIST: Spotlight Sweden MCAP: $39 MUSD (312 MSEK) at time of publication Share price: 135 SEK = 18,45 USD at time of publication Industry: solar thermal heating/ district heating Market size: $223 billion$ by 2026   ESGFIRE comment: Absolicon with the new framework agreement announced today 7/12 now have 17 framework agreements in

By |2022-01-25T09:42:23+01:00December 7th, 2021|Categories: Absolicon, All Posts, Reports / News / Interviews|Comments Off on Absolicon signs new framework agreement. Sales pipeline now close to $100 MUSD (850 MSEK)
Go to Top